Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Yetki;

29 Mayıs 2007 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ‘5662 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usülü Hakkında Kanun Hükmünde kararnameye Ekli cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun’ ek 80. maddesiyle kurulan Artvin Çoruh Üniversitesinin bünyesinde yer alan Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın kuruluş gerekçesi 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kuruluşlarının teşkilatı hakkında kanun hükmünde kararnamenin 26.maddesinde tanımlanan Üniversite idari teşkilatına dayanır.

 

Görev ve Sorumluluk;

a) Üniversite bina ve tesislerinin tadilat projelerini yapmak,

b) Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jenaratör, havalandırma sistemleri ile, çevre düzenleme, asansör bakım ve onarımı ile benzer işleri yürütmek.

c) Kampüs yerleşim planına göre, çevre düzenleme çalışmalarını projelendirerek uygulamalarını yapmak.

d) İhale dosyalarının hazırlanması yapım ve onarım ile ilgili ihalelerin yürütmek.

e) İhale edilen işlerin teknik kontrollüğünü yapmak, hakedişlerini düzenlemek, biten işlerin kabul işlemlerini yürütmek.

f) Mevcut binaların bakım, onarım, deprem güçlendirme işlerini yürütmek.

g) Yapıların ve tesislerin tekniğine uygun inşa edilmesini sağlamak.

h) Yatırım projeleri kapsamında bulunan bina ve tesislerin projelerini hazırlamak

i) Yıllık ve aylık ödeneklere göre iş programlarını hazırlayarak gerçekleşmesini sağlamak, hakedişleri hazırlamak ve hakediş incelemesini yapmak.

j) Geleceğe yönelik, açık alanların çalışmalarını belirlemek, tüm kampus içi peyzaj çalışmalarını yapmak.

k) Üniversitemiz yatırım programları kapsamında bulunan bina ve tesislerin planlamasını yapmak.

l) Ödeneği verilmiş diğer yapıların teknik altyapılarını hazırlayarak tamamlamak.